Bắt đầu với HubSpot

Cho dù bạn muốn tăng khách hàng tiềm năng, đẩy nhanh doanh thu, tổ chức các liên hệ của mình hoặc phục vụ khách hàng tốt hơn, HubSpot có một giải pháp để giúp bạn phát triển.

Sắp xếp các liên hệ của bạn, có được thông tin chuyên sâu hơn về mọi khách hàng tiềm năng và theo dõi các giao dịch dễ dàng – tất cả đều miễn phí.

Tăng lưu lượng truy cập, chuyển đổi khách hàng tiềm năng và chứng minh ROI bằng phần mềm tiếp thị tất cả trong một của chúng tôi.

Tất cả các công cụ bạn cần để chạy các chiến dịch tiếp thị trong nước hoàn chỉnh.

Bắt đầu nhỏ với phân tích miễn phí, biểu mẫu khách hàng tiềm năng và theo dõi liên hệ.

Đóng nhiều giao dịch nhanh hơn với bộ công cụ tăng năng suất cho mọi phần trong quy trình của bạn.

Một bộ công cụ bán hàng đầy đủ cho toàn bộ nhóm của bạn để rút ngắn chu kỳ giao dịch và tăng tỷ lệ đóng.

Công cụ miễn phí cho nhân viên bán hàng cá nhân để kết nối với nhiều khách hàng tiềm năng hơn và đóng nhiều ưu đãi hơn.

Kết nối với khách hàng, vượt quá mong đợi của họ và biến họ thành những người quảng bá phát triển doanh nghiệp của bạn.

  • Để lại thông tin cho chúng tôi


  • Để lại thông tin cho chúng tôi


  • Để lại thông tin cho chúng tôi


  • Để lại thông tin cho chúng tôi


  • Để lại thông tin cho chúng tôi


  • Để lại thông tin cho chúng tôi